VAD RÄKNAS SOM BIAREA

VAD RÄKNAS SOM BIAREA

Utrymmen inrättade för sidofunktioner till boende klassas som biarea. Boutrymmen helt eller delvis under marknivå klassas också som biarea. Biarea har samma tillgänglighetskrav och takhöjdskrav som boarea. Det kan finnas biarea i både villor och lägenheter. Observera att det enligt mätstandarden heter biarea och inte biyta.

Värdering biarea

Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

Biarea i hus

Generellt kan man säga att allt innanför ytterväggarna räknas som boarea. Undantag är schakt, tjocka väggar med mera som helt eller delvis räknas bort beroende på deras placering i huset. Dock finns det ofta biarea också om huset har en källarvåning eller ligger i souterräng.

Om källaren uppfyller takhöjdskravet på 1,90 meter är källare alltid biarea oavsett om det är sovrum, förråd, tvättstuga, tv-rum eller något annat i källaren. Det är alltså inte rummets funktion som avgör eller om det finns fönster i rummet eller ej.

Är det ett souterränghus får man räkna boarea 6 meter in vinkelrätt från ytterväggens insida från de fasaderna som är godkända. För att en fasad ska vara godkänd ska golvet i bostaden ligga i nivå eller över den anslutande marknivå. Det som inte räknas som boarea blir biarea oavsett vilken typ av rum det är.

Finns det ett garage i huset räknas det som biarea. Helinglasade uteplatser är också biarea.

Detta-räknas-som-biarea

Biarea i lägenheter

I lägenheter är det inte lika vanligt med biarea. Är det en vindsvåning med snedtak där takhöjden är begränsad kallas det ibland felaktigt för biarea eller biyta. Eftersom biarea har samma takhöjdskrav som boarea är det fel. Rätt benämning är ej mätvärt utrymme.

Ligger flerbostadshuset i souterräng räknar man husets bo- och biarea med 6-metersregeln. Det vill säga, man räknar boarea 6 meter in vinkelrätt från ytterväggens insida från de fasaderna som är godkända. För att en fasad ska vara godkänd ska golvet i bostaden ligga i nivå eller över den anslutande marknivå. När denna beräkning är gjord så kollar man hur aktuell lägenhet är placerad i huset och får sedan fram rätt boarea och biarea för lägenheten.

Förråd som tillhör lägenheten och nås från bostaden räknas som boarea om takhöjdskravet är uppfyllt och det inte ligger under marknivå. Det finns ett par bostadsrättsföreningar där förrådet tidigare nåtts från trapphuset men där vissa innehavare byggt en dörr från lägenheten in till förrådet.

De har då förvandlat biarea till boarea.

Exempel på biarea

Källare
Helt inglasat men inte värmeisolerat uterum
Helt inglasad men inte värmeisolerad balkong
Utrymme som ej är avsett för boende och enbart innehåller panna/pump
Garage
Förråd med ingång utanför bostaden, t.ex. trädgårdsförråd

Frågor & svar biarea

Category: Biarea

I vissa fall ligger hela nedre planet ett trappsteg lägre än omkringliggande marknivå. Höjer du golvet till samma nivå som marken får du använda dig av souterrängregeln och stora delar av planet är boarea istället för biarea. Ett bättre alternativ är ofta att schakta och därmed sänka marknivån utanför huset så den ligger i samma nivå som golvet.
En förändring som denna kan ge stora skillnader i fördelningen mellan biarea och boarea.

Category: Biarea

Byter man ut garageporten till en dörr och/eller fönster kan man i de flesta fall klassa om garaget till ett förråd. Förråd som nås från bostaden räknas som boarea. Finns det ingen inbördes förbindelse till garaget måste alltså en dörr också sättas in.

Category: Biarea

Om du glasar in den och har någon form av tak på den blir det en biarea. Det måste vara stängda väggar på alla sidor. Den behöver inte vara isolerad.