BOSTADSVÄRDERING INFÖR FÖRSÄLJNING

Att sälja en bostad är inte alltid lätt. Oavsett hur konjunkturen ser ut för tillfället, är det många aspekter som ska falla på plats, praktiska likväl som ekonomiska. En god förberedelse innan du sätter igång är att se till få en korrekt bostadsvärdering. På så sätt får du en fingervisning om vilka förväntningar du kan ha på försäljningen. Värderingen är givetvis ingen garanti, men den ger i alla fall ett riktmärke om vilken prisnivå som försäljningen kan landa på.

Faktorer som påverkar bostadsvärderingen

Bostadsvärderingen tar hänsyn till en mängd olika faktorer som läggs ihop och tas i beaktande. Dessa faktorer är bland annat marknadsläget, ålder och skick på bostaden, renoveringar som är gjorda och omfattningen samt kvaliteten på dessa. Ytterligare en viktig del är att mäta upp rätt area på bostaden. Arean mäts i kvadratmeter. Objektets storlek är en av de viktigaste faktorerna som påverkar bostadsvärderingen. Här beställer du en areamätning av din bostad.

Använd en professionell bostadsvärderare

En enklare bostadsvärdering kan du ibland göra själv, dock är det inte att rekommendera. Vid en bostadsvärdering är det viktigt att värderingen blir korrekt. Därför är det alltid bäst att anlita en professionell bostadsvärderare.

Det finns två olika typer av bostadsvärdering

Generell bostadsvärdering
Att göra en generell bostadsvärdering är en enklare värdering av din bostad. Ofta är det en mäklare som gör denna värdering och den innefattar oftast inte något intyg på vad bostaden är värd. 

Omfattande bostadsvärdering 
En omfattande bostadsvärdering inkluderar en eller flera mäklare och/eller en auktoriserad värderingsman som värderar bostaden. Här görs ibland även en besiktning. En viktig faktor är också arean, då anlitas en professionell areamätare som skriver ett intyg på bostaden faktiska area.

Beställ areamätning direkt!

 

Vi hjälper dig med rätt area!

    Kontakta oss redan idag!

    Fyll i ditt telefonnummer och e-postadress, vi återkommer till dig inom kort.