“Det mesta innanför ytterväggarna är boarea enligt dagens standard”