MÄTA KOMMERSIELLA FASTIGHETER & LOKALER

Att ha rätt angiven area på fastigheten eller lokalen är viktigt av flera anledningar. Till exempel vid hyressättning, fastighetsvärdering eller vid skattemässiga beräkningar. Areakorrekt utför areamätningar av hela fastigheter eller utvalda lokaler i dem. Vi delar upp lokalarean enligt kundens önskemål, till exempel läge ovan/under mark, temperaturreglering, tillhörighet, funktion och uthyrbarhet.

Efter mätningen upprättar vi ett mätbevis som är ett viktigt underlag vid avtalsskrivning, hyresförhandling eller vid kontakt med myndigheter. Vi kan även ta fram en ritning som tydligt visar hur lokalen eller byggnaden ser ut och hur arean fördelar sig.

Hur går en areamätning till av en fastighet?

Alla mått tas med lasermätare och läggs in i datorn på plats i fastigheten. I CAD-programmet får vi sedan fram en beräkningsfil som ligger till grund för areaberäkningen. Detta tar normalt 1-5 dagar beroende på storlek.
I vissa fall sker dock mätningen enbart från ritningar. Aktuella ritningar tas in i ett CAD-program där beräkning görs med hänsyn till pelare, schakt med mera. Detta kräver att ritningarna håller en relativt hög noggrannhet.
Ibland sker beräkningen av en kombination av detta, vi utgår från ritningar men tar först ett par kontrollmått på plats för att se att ritningarna stämmer och eventuellt klargöra andra osäkerheter som kommer påverka beräkningen av arean.

Vid beräkning av kommersiella lokaler efterfrågas vanligtvis Lokalarea (LOA). Men vi kan även räkna ut Bruttoarea (BTA), Nettoarea (NTA) eller Byggnadarea (BYA). Vi har mätt lokaler från 20 kvm upp till fastigheter över 40 000 kvm. Behöver ni ta fram nya relationsritningar så gör vi det. Se mer info om relationsritningar.

Undvik osäkerhet vid areamätningen

När en ny areamätning görs visar historiken att överraskande många kommersiella fastigheter har felaktiga areauppgifter angivna. Det kan skilja många kvadratmeter mellan angiven area och korrekt uppmätt area. För både hyresvärden, hyresgästen eller en potentiell köpare är korrekta uppgifter av stort intresse, inte minst för att undvika framtida problem och konflikter.

Att göra en mätning är ett billigt sätt för samtliga inblandade parter att slippa känna osäkerhet eller uppleva att de gör en dålig affär.

Beställ areamätning direkt!

REFERENSJOBB

Areakorrekt mäter lokalarea i Stockholm

Kungstornet

I ett fint kontor i en anrik fastighet mitt i Stockholm mätte vi upp arean och tog fram nya DWG-ritningar åt hyresgästen.

Läs mer
Adelswärdska huset där Areakorrekt gjorde relationsritningar

Adelswärdska huset

Fastighetsägaren hade beslutat sig för att sälja huset efter att ha ägt det sedan 30-talet. Det visade sig vara ett bra beslut.

Läs mer
Fasad över flerbostadshus | Areakorrekt

Flerbostadshus - Sundbyberg

Wåhlin Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med cirka 3500 bostäder. När de ska renovera en fastighet anlitar de oss för att upprätta korrekta ritningar.

Läs mer
Areamätning av lokal i Mariahissen | Areakorrekt

Mariahissen

I en av Stockholms mest kända byggnader hade MySpeaker skrivit kontrakt på en ny lokal.

Läs mer
Ännu en areamätning av en ICA-butik

Matbutiker

Vi anlitas av butiksägare, hyresvärdar, butiksarkitekter med flera för areamätning och framtagning av korrekta ritningar.

Läs mer
Areakorrekt areamäter skolor

Skolor

Areamätning av skolor, förskolor och gymnasium gör vi kontinuerligt. Allt ifrån mindre förskolor till stora gymnasier.

Läs mer
“Många kommersiella fastigheter har felaktiga areauppgifter”

    Kontakta oss redan idag!

    Fyll i ditt telefonnummer och e-postadress, vi återkommer till dig inom kort.