RELATIONSRITNING & RELATIONSHANDLING

En relationsritning är en mycket detaljerad ritning av en fastighet, lokal eller bostad. Våra kunder är många och innefattar både fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, mäklare, byggbolag, arkitekter, fastighetsförvaltare och hyresgäster. Många gånger passar man på att även ta fram en ritning i samband med en areamätning. Ritningen levereras digitalt och kan därför sparas för framtiden utan kvalitetsförlust. Alla som äger, förvaltar eller hyr en fastighet eller lokal har därför behov av en uppdaterad ritning.
Exempel på kommersiella ritningar och referensjobb finns på kommersiella sidan.

Relationsritning och andra ritningstyper

Olika uppdragsgivare behöver olika ritningar. En relationsritning är en verklighetsbaserad ritning av en fastighet, lokal eller bostad. Den visar väggtjocklekar, dörr- och fönsterplacering och mycket mera. En relationsritning upprättas vid en ombyggnad eller nybyggnad för att visa hur det verkligen blev. Relationsritningen tas alltså fram i slutet efter det att samtliga revideringar som skett under bygget är gjorda.

Inför en ombyggnad av en fastighet eller del av fastighet önskar både byggaren och arkitekten en ritning på hur det ser ut. Då levererar vi ibland ritningen i dwg-format så arkitekten kan rita direkt i vår mätfil.

Fastighetsmäklare och lokalförmedlare behöver en korrekt ritning för att utföra sitt förmedlingsuppdrag. Många gånger finns det bara gamla ritningar som inte stämmer med hur det ser ut idag eftersom många bostäder och lokaler är ombyggda. Då tar vi fram en ritning som överensstämmer med dagens utseende, ofta sker detta i samband med en areamätning. Utseendet på ritningen och vilka saker som ska vara med på den kan vi anpassa efter beställarens önskemål. Ritningen bifogas sedan vid kontraktsskrivningen.

Tvister angående lokalarean uppkommer ofta när det är dags för hyresförhandling. Kanske tycker hyresgästen att den betalar för fler kvadratmeter än den har tillgång till eller så tycker fastighetsägaren tvärtom. Detta kan bero på att lokalen delats av eller att det lagts till area och areauppgiften har inte reviderats på rätt sätt. Då brukar vi bli anlitade för att ta fram en korrekt ritning på hur lokalen ser ut idag samt hur stor den är. Ofta sätter vi ut mått på denna typ av ritningar så det blir tydligt för de berörda parterna.

Illustration-av-relationsritning

Leverans

Vi levererar ritningar som PDF eller i dwg-format beroende på vad kunden önskar. PDF är vanligast då den kan läsas av alla. Ritningar i dwg-format levereras framför allt till arkitekter och inredare som ska rita om lokalen eller bostaden. Ritningen levereras i skala färdig att skrivas ut eller för att skickas vidare till berörda personer.

Hur ritningen tas fram

Vi använder oss av lasermätare och ritar upp alla nödvändiga mått direkt i CAD på plats i fastigheten. På detta sätt når vi högsta möjliga noggrannhet. Är det rakt går det snabbare men ibland är det sneda och svängda väggar, rundningar, osymmetriska burspråk med mera och då tar det betydligt längre tid. En enklare mindre ritning kan ta en timme medan en större komplex kan ta flera dagar. På kontoret redigerar vi sedan ritningen så att den blir fullt presentabel och tydlig.

Exempel på kommersiella ritningar och referensjobb finns på kommersiella sidan. Exempel och priser på bostadsritningar finns längst ner i prislistan.

Beställ areamätning direkt!

"En ritning är ett bra komplement till areamätningen"

    Kontakta oss redan idag!

    Fyll i ditt telefonnummer och e-postadress, vi återkommer till dig inom kort.