360°-NAVIGERING

360°-NAVIGERING

Ett utmärkt komplement till areamätningen är att göra en 360°-fotoskanning. Det påminner om Google Street View fast inomhus. Det finns många yrkesgrupper som har nytta av detta. Skanningen delas enkelt på en länk och kan ses i både dator och mobil. Läs mer på naviplan.se för mer information.

Arkitekten/byggaren

Ska det byggas om? Skanna innan ni sätter igång och använd skanningen som ett komplement till ritningen. Mycket syns inte på en ritning men är viktigt att ta hänsyn till när det ska byggas om. Till exempel var ventilationen sitter, vägguttagens placeringar, stuckaturer, belysning med mera. Ändringarna blir färre när ni har skanningen tillgänglig innan ni påbörjar projekteringen. Detta spar tid och pengar. Behöver ni DWG löser vi det.

Mäklaren/uthyraren

Ett utmärkt komplement/ersättare för till bilder är en 360°-fotoskanning. Med denna är det betydligt enklare att bilda sig en uppfattning om utseendet på objektet. Dessutom tar vi fram en uppdaterad ritning som kan skrivas ut som PDF.

Fastighetsförvaltaren

Dokumentera hur ert fastighetsbestånd ser ut. Fastighetsbolag & fastighetsförvaltare skannar undercentraler, elcentraler eller hela fastigheter vilket undviker onödiga resor. Många gånger räcker det med en snabb koll för att veta vilken åtgärd som behöver göras om något går sönder. 

 

 

Ovan visas ett exempel på en villa. Klicka på de runda punkterna för att navigera.

    Kontakta oss redan idag!

    Fyll i ditt telefonnummer och e-postadress, vi återkommer till dig inom kort.