VAD RÄKNAS SOM BIAREA

VAD RÄKNAS SOM BIAREA

Utrymmen inrättade för sidofunktioner till boende klassas som biarea. Boutrymmen helt eller delvis under marknivå klassas också som biarea. Biarea har samma tillgänglighetskrav och takhöjdskrav som boarea. Det kan finnas biarea i både villor och lägenheter. Observera att det enligt mätstandarden heter biarea och inte biyta.

Värdering biarea

Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

Biarea i hus

Generellt kan man säga att allt innanför ytterväggarna räknas som boarea. Undantag är schakt, tjocka väggar med mera som helt eller delvis räknas bort beroende på deras placering i huset. Dock finns det ofta biarea också om huset har en källarvåning eller ligger i souterräng.

Om källaren uppfyller takhöjdskravet på 1,90 meter är källare alltid biarea oavsett om det är sovrum, förråd, tvättstuga, tv-rum eller något annat i källaren. Det är alltså inte rummets funktion som avgör eller om det finns fönster i rummet eller ej.

Är det ett souterränghus får man räkna boarea 6 meter in vinkelrätt från ytterväggens insida från de fasaderna som är godkända. För att en fasad ska vara godkänd ska golvet i bostaden ligga i nivå eller över den anslutande marknivå. Det som inte räknas som boarea blir biarea oavsett vilken typ av rum det är.

Finns det ett garage i huset räknas det som biarea. Helinglasade uteplatser är också biarea.

Detta-räknas-som-biarea

Biarea i lägenheter

I lägenheter är det inte lika vanligt med biarea. Är det en vindsvåning med snedtak där takhöjden är begränsad kallas det ibland felaktigt för biarea eller biyta. Eftersom biarea har samma takhöjdskrav som boarea är det fel. Rätt benämning är ej mätvärt utrymme.

Ligger flerbostadshuset i souterräng räknar man husets bo- och biarea med 6-metersregeln. Det vill säga, man räknar boarea 6 meter in vinkelrätt från ytterväggens insida från de fasaderna som är godkända. För att en fasad ska vara godkänd ska golvet i bostaden ligga i nivå eller över den anslutande marknivå. När denna beräkning är gjord så kollar man hur aktuell lägenhet är placerad i huset och får sedan fram rätt boarea och biarea för lägenheten.

Förråd som tillhör lägenheten och nås från bostaden räknas som boarea om takhöjdskravet är uppfyllt och det inte ligger under marknivå. Det finns ett par bostadsrättsföreningar där förrådet tidigare nåtts från trapphuset men där vissa innehavare byggt en dörr från lägenheten in till förrådet.

De har då förvandlat biarea till boarea.

Exempel på biarea

Källare
Helt inglasat men inte värmeisolerat uterum
Helt inglasad men inte värmeisolerad balkong
Utrymme som ej är avsett för boende och enbart innehåller panna/pump
Garage
Förråd med ingång utanför bostaden, t.ex. trädgårdsförråd

Frågor & svar biarea

När man mäter ytan i ett rum med snedtak kollar man vad takhöjden är 1,90 meter. Sedan räknar man ytterligare 60 cm ut mot fasaden som boarea. Finns det takkupor med takhöjden 1,9 meter räknas hela kupan in i boytan. Takfönster påverkar inte arean även om takhöjden är något högre där eftersom glaset är tunnare än taket.

Boyta mäts vanligtvis i kvadratmeter (m²) och beräknas genom att mäta längden och bredden av varje rum och multiplicera dessa mått. Men även innerväggar upp till 30 cm tjocklek ingår i arean. Summan av alla rumsytor ger den totala boarean. Bostadens yttervägg ingår aldrig i boarean eller biarean.

Nej, balkonger, terrasser och liknande räknas inte in i boarean. Dessa ytor räknas vanligtvis som öppenarea (OPA).

Category: Biarea

I vissa fall ligger hela nedre planet ett trappsteg lägre än omkringliggande marknivå. Höjer du golvet till samma nivå som marken får du använda dig av souterrängregeln och stora delar av planet är boarea istället för biarea. Ett bättre alternativ är ofta att schakta och därmed sänka marknivån utanför huset så den ligger i samma nivå som golvet.
En förändring som denna kan ge stora skillnader i fördelningen mellan biarea och boarea.

Category: Biarea

Byter man ut garageporten till en dörr och/eller fönster kan man i de flesta fall klassa om garaget till ett förråd. Förråd som nås från bostaden räknas som boarea. Finns det ingen inbördes förbindelse till garaget måste alltså en dörr också sättas in.

Källare räknas inte som boarea utan biarea men ett souterrängplan kan räknas som boyta om den uppfyller vissa krav. Den måste vara uppvärmd, ha tillräcklig takhöjd och vara inrättad för boende. Dessutom är det viktigt att golvets nivå inomhus är i samma nivå eller över omkringliggande marknivå på minst en fasad. Då kommer delar av källarplanet räknas som boarea.

Category: Biarea

Om du glasar in den och har någon form av tak på den blir det en biarea. Det måste vara stängda väggar på alla sidor. Den behöver inte vara isolerad.

En villas alla våningsplan ovan mark räknas som boarea. Även innerväggar upp till 30 cm tjocklek inkluderas. Finns det rök- eller ventilationsschakt inräknas delar av dem. Även förråd, tvättstuga och klädförvaring ingår i boarean. Källare under mark räknas som biarea även om de används som till exempel sovrum.

Boyta i en lägenhet räknas som den yta som är uppvärmd och används för boende. Det inkluderar vanligtvis rum som vardagsrum, sovrum, kök och badrum. Ytor som trapphus, hissar och andra gemensamma utrymmen räknas inte in i boarean. Inte heller lägenhetsförråd ingår i boarean såvida inte förrådet nås direkt från bostaden.

Boytan kan mätas av husägaren själv. Men mätreglerna är många och för en mer exakt och officiell mätning anlitas med fördel ett företag som utför en professionell areamätning