MÄTNING AV BOAREA

Vid vissa situationer kan man behöva veta hur stor bostad eller boyta man egentligen har. Kanske hyr man en bostad och anser att man betalar för mycket i hyra och att storleken inte stämmer med kontraktet? Kanske är det så att man ska köpa eller sälja ett hus eller en lägenhet och vill veta exakt hur stort huset eller lägenheten är? 

Det är inte helt enkelt att mäta boyta. I den här guiden får du instruktioner för hur det går till.

Boyta eller Boarea

Vad är skillnaden mellan boyta och biyta? Ofta menas samma sak när man benämner boyta och boarea. I svensk standard, SS21054:2020, används enbart boarea eftersom det ska användas då en area benämns.
Tidigare var boyta en vanligare benämning och Skatteverket använder fortfarande det i fastighetstaxeringen. Men Skatteverket som varit med och tagit fram senaste mätstandard skriver på sin hemsida att i standarden används boarea och biarea och inte boyta och biyta. Skatteverket ändrar inte sin benämning för då skulle alla taxeringar som finns idag helt plötsligt vara felaktiga.

Hur går det till att mäta boarea?

I Sverige finns det regler som används när en boarea ska räknas ut. Den senaste standarden kom våren 2020 och heter SS 21054:2020. Vi tar alla invändiga mått i bostaden, det vill säga allt innanför ytterväggarna. Det gäller våningsplanen samt eventuell källare och vind. Eftersom man inte använder alla utrymmen i bostaden på samma sätt, och eftersom alla ytor inte är inrättat för boende finns det ibland areor som klassas som biarea istället för boarea. Biarea är till exempel ett garage eller en inglasad balkong.

Areamätning av våningsplan

Vad gäller mätning av våningsplanen mäts i stort sett allt förutom delar av tjocka väggar och delar av schakt. Våningar med snedtak mäts på annat sätt, man utgår från där takhöjden är 1,90 meter och sedan får ytterligare 60 cm ut mot fasad inräknas i arean. Observera att rummet måste vara minst 60 cm brett där takhöjden är 1,90 eller mer. I annat fall ska våningsplanet eller rummet inte alls räknas med.

Vilken yta räknas?

Man räknar med allt som finns innanför ytterväggarna. Eldstäder, garderober och innerväggar tunnare än 30 cm ingår således i bostadens boarea och biarea.

Vissa utrymmen ska inte räknas in i boarean. Det gäller till exempel utrymmen som inte kan nås inifrån bostaden samt högre utrymmen som inte nås via trappa eller permanent stege. Om man måste hämta en stege för att komma till ett sovloft ska loftet alltså inte räknas in i boytan.

Beställ areamätning direkt!

Boka tid för areamätning idag!