Skolor

En förskola i Stockholms innerstad behövde få koll på exakt area. När vi gör areamätning av förskolor önskar ofta kunden en area per rum eftersom det finns regler hur mycket area som varje barn behöver. I detta fall ville de även ha en enklare ritning och mätning på innergården.

En skola i Spånga skulle byta verksamhet. Inför uthyrningen behövdes korrekta areauppgifter samt uppdaterade ritningar.

En mindre förskola önskade nya areauppgifter för varje rum. Vid denna typ av uppdrag utför vi alltid en ritning så att det blir tydligt hur det ser ut och vilka rum som avses.

Ett föräldrakooperativ på Östermalm bedriver verksamhet i ett äldre hus från förra sekelskiftet. Nya areauppgifter per rum mätte vi fram och ny ritning gjorde vi åt dem.

En skola på cirka 1800 kvm behövde nya ritningar efter flera ombyggnader.

Hyresvärden ville uppdatera arean på gymnasiet på Kungsholmen inför kontraktsskrivning. De önskade även nya ritningar. Vi kan göra areamätningen även då det är verksamhet i skolan. Lektionssalar mäter vi under raster.