Ingår balkong i boarea?

Nej, balkonger, terrasser och liknande räknas inte in i boarean. Dessa ytor räknas vanligtvis som öppenarea (OPA).