Hur räknar man ut boyta?

Boyta mäts vanligtvis i kvadratmeter (m²) och beräknas genom att mäta längden och bredden av varje rum och multiplicera dessa mått. Men även innerväggar upp till 30 cm tjocklek ingår i arean. Summan av alla rumsytor ger den totala boarean. Bostadens yttervägg ingår aldrig i boarean eller biarean.